КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Оценки на предприятия и активи

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ


-”Катекс” ЕАД, гр.Казанлък;
-”Техарт” ЕАД, гр.Мизия;
-”Марена” ЕАД, гр. Дупница;
-”Феромагнит” ЕАД, гр.Перник;
-КК”Албена”АД
-”ЕАЗ”ЕАД,  гр.Пловдив;
-”Велпа - 91”ЕАД, гр.Стражица;
-”Биогенни стимулатори”ЕООД, гр.София
-”Винекс-Преслав”ЕАД, гр.Велики Преслав
-“ОМЗ” ЕАД гр. София, в несъстоятелност
-“Модул” АД гр. Бяла
“Дунав – Турс” АД, гр. Русе
“Тежко машиностроене” АД гр. Русе, обособени части
“КПЗ – Върбаново” ЕАД, с. Царева ливада
“Мадара Автотранспорт” ЕООД, гр. Шумен
“ЕНЕРГОРЕМОНТ – ПЛОВДИВ” АД, гр. Пловдив;
“ЕЕНРГОРЕМОНТ – ВАРНА” АД, с. Езерово, обл. Варна;
“Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол;

 

  МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА


-”Металокерамикаинвест”, гр.София, в ликвидация
-”Завет” ЕАД, гр.Завет;
-”Кула-ринг” ЕАД, гр.Кула;
-”Роза 16” ЕАД, гр.Казанлък;
-”Ферохром” ЕАД, гр.Казанлък;
-”Институт по дървообработване”, гр.Пазарджик;
-”Сакар”ЕАД, гр.Свиленград
-“Хармония” ЕАД гр. Тетевен
-“Българска захар” АД гр. Долна Митрополия;
- “Завод за Каучукови Уплътнители” АД с. Горно Ботево
“ВРАЦАФИЛМ” ЕООД, гр. Враца;
“ВИДИНФИЛМ” ЕООД, гр. Видин;
“МОНТАНАФИЛМ” ЕООД, гр. Монтана.
“Автоматика” АД, гр. Лом, в ликвидация подизпълнител
“Вакуумна техника, гр. Ямбол, в несъстоятелност подизпълнител
“САНЕЛ” ЕООД, в ликвидация, гр. Сандански - подизпълнител
ТИ “МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ” в ликвидация, гр. София
-”Кополим” ЕООД, гр.Елин Пелин, в несъстоятелност
“ПЛАСТХИМ” ЕАД, гр. Ботевград;
“Булгарплод – София – регион” ЕООД, гр. Пирдоп;
“Търговия на едро и дребно” ЕООД, гр. Елхово;
“ТИБА” ЕООД, гр. Плевен

1.2.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
“ТРИКОН” ЕАД, гр. Димитровград
 “МЕБЕЛ КОМ” ЕАД, гр. Ямбол, в несъстоятелност
“ЧАВДАР” ЕАД, гр. Ботевград, в ликвидация подизпълнител
“ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” ЕАД, гр. Русе в ликвидация


МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА
- Хотел”Соколица - Смолян”, гр.Смолян КТ
- ”Копривщенски къщи” гр.Копривщица КТ
- “Полиграфснаб” ЕАД гр. София МТТ
- “Раховец - Турист” ЕАД гр. Горна Оряховица МТТ
- Обособени части “ПРГОСПЛОД” ЕАД, гр. Бургас
- Обособени части “Търговска база” АД, гр. Русе;
- “ТОТАЛАВТО” ЕООД, гр. София


КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА  - ДАЕЕР
- “Обособени части към АЕЦ, НЕК, гр. Козлодуй КЕ
- “Променерго” ЕООД, гр. Плевен КЕ;
- ЕМСИ ЕООД, гр. Пловдив;
- ЕЛИЗ ЕООД, гр. Варна;
- “СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ЕООД, гр. Раднево;
- Обособени части от “МАРИЦА – ИЗТОК КОМЕРС” ЕООД, гр. Раднево.
-“Енергоремонт – Русе” АД, гр. Русе

 

ДРУГИ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА
-”Петър Берон”, гр.София М К

 

НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ И ДРУГИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
-”Метрострой”, гр.София
-”Кополим”, гр.Елин Пелин
 -”BEN-GAL GROUP”АД гр.София
 -”Астрал” АД, гр.София
-”Национална художествена академия” гр.София
-”Зебра”ЕАД гр.Нови Искър
СГС - “СИКОНКО” АД, гр. София
ВОС - “ХИМКО”, гр. Враца – за Джойнт Венчър
Община гр. Русе
ПОС – Агробизнесбанк АД в несъстоятелност

 

 ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
“АГРОБИЗНЕСБАНК” АД (Н), гр. Пловдив
БЗК АД (Н), гр. София
ОББ АД (Н), гр. София
“БИОХИМ” АД, гр. София
МБИР АД (Н), гр. София
“КРИСТАЛБАНК” АД (Н), гр. София

МБТР АД (Н) гр. София