КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Опит на Фирма МММ ЕООД

 

ОПИТ НА ФИРМАТА

Екип от “МММ” ЕООД е консултант по:
- експертни оценки на предприятия, активи, инвестиционни проекти (оценка за качеството и пълнотата на проекто-сметна документация преди сключване на  договори за финансиране) по ОПОС, ОПРР, ОПРЧР ;
- Разработва на финансов, икономически анализ и анализ „разходи-ползи” за проект за реконструкция модернизация и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура за нуждите на общини Благоевград, Плевен, Долна Митрополия, Лом, Симитли, Горна Оряховица, Септември и др. за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” -  „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”;
- Изработване на инвестиционни проекти финансирани от международни институции и програми на ЕС  „Диверсификация  на селската икономика в трансграничния район чрез въвеждане и приложение на  биологично земеделие”,  финансиран  от Програма Добросъседство България – Сърбия No BG 2004/016 – 785.01.01.01 – 01 – 1, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ на Обект:”Трансгранично тържище за органична продукция” гр. Трън;
- Подготовка на документация за кандидатсване: на  общини Благоевград, Плевен, Долна Митрополия, Лом, Симитли, Горна Оряховица, Септември и др. За кандидатсване за финансиране за инфраструктурни обекти по Оперативна програма „Околн среда” към МОСВ,
- Община Стрелча за финансиране на проект по Приоритетна ос 4 – Нетно развитие и сътрудничество на, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции по Оперативна програма Регионално развитие с наименование „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”

Доклади по ОВОС и оценка на щети: ЛПК, Силистра – проект за целулозен завод, ЕЛИЗ, Варна, ЕМСИ, Пловдив; “Сакар” АД, Свиленград; “ЗЕБРА” АД, Нови Искър; “ПИРИН–МРАМОР” ЕАД; “САНДАНСКИ–МРАМОР” ЕАД,  “Бобов дол” ЕАД, РЦТНО Дупница и инвестиционни предложения за ваканционни селища.

Участие в разработване на финансови, технически, правни и екологични концесионни анализи на следните обекти:

2018 г. Концесионни анализи и документация на Концесия за строителство на „Център за активен отдих и плувни спортове“, с. Баня, Община Разлог.

2019 г. „Предконцесионни проучвания и изготвяне на документация за концесия на минерална баня и минерален басейн с. Шипково“ , община Троян

2019 г. Документация за Концесия за строителство и управление на Комплекс за масов спорт, рекреация и отдих „Лесопарк с градски плаж” в град Симитли, община Симитли, област Благоевград. 
 

Документация за концесионни анализа в съответсвие със Закона за концесиите преди 2018 г:

Находище "Бутово", общ. Павликени; "Воден развлекателно - релаксационен център", гр. Бургас,Водни обекти, собственсот на община Сандански; Водни обекти, собственост на Община Дупница, Водни обекти, собственост на община Червен бряг; "Плувен басейн, гр. Мадан, Община Мадан;  ФА и ЕА на концесия за строителство на "Гара Пловдив"и "Гара Варна"; 

• Рудник “Бабино” и Рудник “Бобов дол” от “Бобовдолско каменовъглищно находище” – екологична и финансово–икономическа част, 

• Находище “Студена”, с. Студена, общ. Перник;  
• Находище “Клокотница”, с. Клокотница, обл. Хасковска – екологична и финансово–икономическа част;
• Находище “Батака”, гр. Пловдив – екологична част;
• Находище “Ели Дере”, гр. Пазарджиk – екологична част;
• Находище “Пещерата”, гр. Благоевград – екологична част;
• Екологични анализи на още редица находища разположени в обл. Ст. Загора, общ. Ямбол, обл. Сливен и др.
• Въжена линия “Княжево – Копитото”, гр. София – екологичен анализ;
• Екологични анализи на редица плажове: Плаж “Липите”, с. Синеморец; Плаж “Кумкашла”, с Лозенец; Плаж “Делфин”, гр. Несебър; Плаж “Козлука”, с. Свети Влас; Плаж “Хижа Черноморец”, гр. Варна; Плаж “Нов плаж Балчик”, гр. Балчик; Далян “Лозница”, община “Каварна; Далян „Златни пясъци” –  екологична част; екологични карти и др.Оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, интелектуална собственост, финансови институции и финансови активи, произведения на изкуството;
Анализи на правното състояние
Информационни проспекти за следните възложители:
• Агенция за приватизация
• Министерство на икономиката (промишлеността)
• Министерство на финансите
• Министерство на енергетиката
• Други министерства и ведомства
• На регионално равнище и други възложители
• Министерство на образованието и науката – оценки на обекти на интелектуална собственост.

Работни проекти: ЗМК АД (Завод за многослойни картони), Никопол, ЗКМО АД (Завод за картони, мукава и опаковки), Кочериново, "ХОВЕ" ООД, Муселиево, ДФ "Въгледвуокис", София, "БИДОБ", Добрич, "Ментекс", София, "Латекс" AД гр. Бяла, "Зебра" ЕАД - гр. Нови Искьр, “СИ.ЗЕ.” АД, Нови Искър и др.