КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Новини

 

 

  

Старата баня „Дели Хамам“ в Ловеч бе официално открита на тържествена церемония днес. Тя е изцяло реставрирана, запазен е автентичният й облик, плановата схема и обемно-пространствените елементи. Вътре под специално стъкло е създадена възможност да се види как е действала древната отоплителна система „хипокауст“. Благодарение на най-съвременната аудио-визуална технология, инсталирана в сградата, посетителите вече наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти чрез специално изработените за тази цел мултимедийни продукти. За гостите ще бъдат представяни интерпретативни програми и филми за историята на банята, за водата като живителна течност и фундаментален фактор за съществуването на живот на планетата, за историята на Ловеч от най-дълбока древност до наши дни.

     На 8 юни община Ловеч официално получи от дирекцията за национален строителен контрол разрешение за ползване на Ловешката средновековна крепост и Старата градска баня. Строително-монтажните работи в двата обекта са изпълнени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство, е заключението на държавната приемателна комисия.

     Ловешката средновековна крепост и Старата баня „Дели Хамам“ са основните обекти по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” по ОПРР, насочен към осигуряване на нови, иновативни туристически атракции в Ловеч

Страници: 1