КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Обучение и Семинари

 

• Провежда семинарни обучения на тема "БИЗНЕС ПЛАН И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ";
• Курсове за оценители на финансови институции.
• Курсове по бизнес-планиране.
• Тренинги и семинари;

 

          Асоциацията на българските оценители (АБО) организира и провежда курсове за оценители от 1994 г. До сега тези курсове бяха одобряване от Агенцията за приватизация (АП), като на успешно завършилите участници АП издаваше лиценз за оценител по съответната специалност.

         С влизането в сила на Закона за независимите оценители (ЗНО) от 15.12.2008 г., лицензите отпадат и се заменят от свидетелство за правоспособност, издадено от Камарата на независимите оценители (КНО), която ще разработи правила за това. До тогава легитимни курсове за лицензиране (правоспособност) няма да се провеждат.

         АБО може да се ангажира с обучението на определен брой желаещи, но искаме да бадем максимално коректни с Вас – само с цел обучение и получаване на знания в съответната оценителска специалност. Ние не можем да се ангажираме с издаване на лиценз, респективно свидетелство за оценителска правоспособност съгласно ЗНО. На този етап АБО ще издава сертификат за успешно участие в курс по съответната специалност.

         За Ваша информация АБО притежава собствени учебни материали, програми, лектори и ноу-хау за обучение на оценители. От 1994 г. ние предлагаме обучение на най-високо равнище, отговарящо на международните стандарти за оценяване. Нашите лектори са професионални оценители, работещи активно на пазара от началото на 90-те години и лекциите имат висока приложна стойност.

Продължителността на обучението е от 10 дни (от 6 до 8 часа на ден), но в зависимост от възможностите на обучаваните тя може да бъде редуцирана. Това означава, че при желание от Ваша страна можем да проведем специализирано обучение по отделна тема, избрана от Вас, за срок по-малък от посочените 10 дни.

         Ако Вашите интереси могат да бъдат удовлетворени при съществуващите ограничения, изброени по-горе, моля да се обърнете към нас, за да договорим конкретните условия.

         Смятаме, че минималният брой на участниците в подобен курс за обучение трябва да бъде около 8-10 души. Готови сме при искане от Ваша страна да обсъдим учебната програма и останалите условия на курса.