КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Членство

Фирма "МММ" ЕООД, членува в:

 

Асоциацията на Българските Оценители - www.abo-bg.com

Камара на независимите оценители в България - www.ciab-bg.com

Българската асоциация на управленските консултантски организации  - www.bamco.bg