КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Експерти

 

•   Д-р по икономика Калина Кавалджиева - сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, доктор по икономика направление “Анализи и Оценки”.
 •  Магистър - еколог Михаил Михайлов – направление “Оценка за въздействие върху околната среда”, “Екологична оценка", сертифициран одитор по качеството – TUV. Удостоверение №  1715 / 16.05.2007 г. на МОСВ с елементи на оценка:  „Климатични фактори”, „Повърхностни води”, „Отпадъци” „Почви”, „Растителен свят”, „Животински свят”, „Моделиране на въздействието върху околната среда”. Сертифициран оценител на недвижими имоти.