КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Партньори


Фирмата работи със свои партньори и контрагенти в следните градове: Добрич, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Разград, В. Търново, Плевен, Враца, Видин, Хасково и др.
Чрез два консорциума, МММ ЕООД е в делови отношения за иработване на инвестиционните проекти за изграждане на ВиК системите в едно с ПСОВ на с. Крупник и гр. Симитли, община Симитли и за рехабилитация на депо за ТБО на гр. Бяла Слатина.