КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Референции


РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция потвърждаваме, че Община Горна Оряховица е ползвала услугите на “МММ” ЕООД по Договор за изработване на “Финансово - икономически анализ и Анализ “разходи - ползи”, като същият е съставна част от инвестиционен проект...

Референция

Референция

Сертификат по ISO

Сертификат по ISO

Сертификат по ISO

Сертификат по ISO