КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Оценителска Правоспособност

 

Екипът от оценители на МММ ЕООД получи сертификатите си за Оценителска Правоспособност от камерата на независимите оценители.