КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Проектантска дейност

 "Трансграничен проект за изграждане на Тържище за органични продукти" - гр.Трън Община Трън "Трансграничен проект за изграждане на Тържище за органични продукти" - гр.Трън